Cách đòi nợ tốt nhất là gì?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Bạn phải nói rõ đòi nợ trong hoàn cảnh nào thì Trư mới tư vấn cho bạn cách nào tốt nhất được chứ? Hỏi 1 câu cộc lốc như vậy thì ai biết đường mà tư vấn,Trư phê bình

Trả lời

Bạn phải nói rõ đòi nợ trong hoàn cảnh nào thì Trư mới tư vấn cho bạn cách nào tốt nhất được chứ? Hỏi 1 câu cộc lốc như vậy thì ai biết đường mà tư vấn,Trư phê bình

Cách tốt nhất là không cho vay.

1. Là ko có vay.

2. Nếu cho vay rồi mà ko đòi được thì hiệu quả nhất là nhờ Đòi nợ thuê. 

Cách tốt nhất, nhưng đồng nghĩa tốn tiền nhất. Các công ty dịch vụ thu hồi vốn, hay nói đơn giản là đòi nợ thuê 🤣🤣

Là giúp đỡ họ.