Cách học để học tốt môn tiếng anh

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

học từ vựng và luyện nói rồi ghép câu vô . ngày ngày đều làm vậy chắc sẽ học tốt
Trả lời
học từ vựng và luyện nói rồi ghép câu vô . ngày ngày đều làm vậy chắc sẽ học tốt