Khi theo định hướng chuyên ngành tiếng Nhật - kinh tế cần phải hoàn thành bao nhiêu tín chỉ bắt buộc?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

18 tín chỉ. Trong đó có các môn Phiên dịch, Biên dịch, Tiếng Nhật kinh tế, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Tiền tệ ngân hàng.
Trả lời
18 tín chỉ. Trong đó có các môn Phiên dịch, Biên dịch, Tiếng Nhật kinh tế, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Tiền tệ ngân hàng.