cách học tốt lý

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

đọc nhiều sách vào, tuyển tập trọng bộ giải toán vật lý 10,11,12 xuất bản những năm 2000s , nói chung là mua sách cũ lý ngày xưa học là ổn hơn bây h.
Trả lời
đọc nhiều sách vào, tuyển tập trọng bộ giải toán vật lý 10,11,12 xuất bản những năm 2000s , nói chung là mua sách cũ lý ngày xưa học là ổn hơn bây h.