lịch sử có từ đâu

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Vu No Ước tính khoảng 36 Triệu năm.
Trả lời
Vu No Ước tính khoảng 36 Triệu năm.