Cách nhận diện trang web giả mạo website Bảo hiểm xã hội Việt Nam?

  1. Tin Tức

  2. Tip & Trick

  3. Xã hội

Từ khóa: 

lừa đảo

,

giả mạo

,

bảo hiểm xã hội

,

tin tức

,

tip & trick

,

xã hội

NHẬN DIỆN TRANG WEB GIẢ MẠO CỔNG DỊCH VỤ CÔNG NGÀNH BHXH VIỆT NAM

https://cdn.noron.vn/2023/08/08/97800208425173140-1691490899.jpg

Mới đây, BHXH Việt Nam đã đăng tải thông tin cảnh báo về trang web giả mạo Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam với tên miền: dichvucongbaohiemxahoi.com 

Hiện nay, Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam chỉ có một tên miền là:

(trong cấu trúc tên miền có.GOV.VN dành cho các cơ quan nhà nước) 

Cơ quan BHXH Việt Nam không sử dụng tên miền có cấu trúc.COM.VN hoặc.COM mà trang web giả mạo đang sử dụng. 

Các cá nhân, tổ chức lưu ý nhận diện trang web giả mạo (có tên miền và giao diện gần giống với Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam) tránh trường hợp bị đánh cắp thông tin và gặp rủi ro.

Trả lời

NHẬN DIỆN TRANG WEB GIẢ MẠO CỔNG DỊCH VỤ CÔNG NGÀNH BHXH VIỆT NAM

https://cdn.noron.vn/2023/08/08/97800208425173140-1691490899.jpg

Mới đây, BHXH Việt Nam đã đăng tải thông tin cảnh báo về trang web giả mạo Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam với tên miền: dichvucongbaohiemxahoi.com 

Hiện nay, Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam chỉ có một tên miền là:

(trong cấu trúc tên miền có.GOV.VN dành cho các cơ quan nhà nước) 

Cơ quan BHXH Việt Nam không sử dụng tên miền có cấu trúc.COM.VN hoặc.COM mà trang web giả mạo đang sử dụng. 

Các cá nhân, tổ chức lưu ý nhận diện trang web giả mạo (có tên miền và giao diện gần giống với Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam) tránh trường hợp bị đánh cắp thông tin và gặp rủi ro.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định lại cơ quan này chỉ có tên miền, địa chỉ duy nhất tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/.

Trang web chính chủ này có các đặc điểm dễ nhận diện như đuôi ".gov.vn" dành cho cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, cơ quan bảo hiểm xã hội không dùng cấu trúc ".com.vn" hoặc ".com" như trang web giả mạo đang sử dụng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn có Cổng thông tin điện tử tại địa chỉ https://baohiemxahoi.gov.vn/.

Đối với fanpage Facebook, cơ quan này sử dụng trang tích xanh nhằm phân biệt với các trang web không chính chủ khác tại địa chỉ https://www.facebook.com/baohiemxahoi.gov.vn.

Ngoài ra, để kiểm tra trang web tín nhiệm, người dùng có thể tham khảo qua công cụ h

ttps://tinnhiemmang
.vn/của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC).