1. Giáo dục

Cách thức đăng kí mở trung tâm bồi dưỡng văn hóa tại Thành Phố Vũng Tàu?

Mình đang có ý định mở một trung tâm chuyên bồi dưỡng sâu về Toán học, Vật Lý, Hóa học tại thành phố Vũng Tàu. Tuy nhiên, mình chưa hiểu cách thức và yêu cầu cần và đủ là gì?

Rất mong câu hỏi được mọi người cùng tham gia giải đáp và góp ý. Đây là cơ sở cho mình tham khảo, học hỏi cũng như là thông tin hữu ích cho các bạn khác muốn thực hiện ý định giống mình.

Trân trọng cảm ơn!

Từ khóa: day_hoc, trung_tam_boi_duong, day_kem, Giáo dục