Cách từ chối khéo như thế nào ạa, b í ám chỉ này kia rùiii T-T?

  1. Tâm sự cuộc sống

Mọi người ơi , chuyện là ở lớp mình có bạn kia thích mình :v mình thấy nó bất thường từ mấy tháng nay rồi . À nó chỉ ra ám chỉ thôi chứ không nói ,thế giờ mình từ chối khéo như thế nào mới được đây 👁👄👁

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

lời từ chối dù mang nghĩa tường minh hay hàm ý đều đau lòng cả ấy. nên bạn dẫn sao cho tự nhiên là bạn có ny hay bạn có crush khác ấy. làm thế có 2 trường hợp một là họ sẽ bỏ cuộc vì bạn có ng trong tim rồi, hai là họ vẫn theo nma một cách âm thầm vì biết bạn có ny rồi

Trả lời

lời từ chối dù mang nghĩa tường minh hay hàm ý đều đau lòng cả ấy. nên bạn dẫn sao cho tự nhiên là bạn có ny hay bạn có crush khác ấy. làm thế có 2 trường hợp một là họ sẽ bỏ cuộc vì bạn có ng trong tim rồi, hai là họ vẫn theo nma một cách âm thầm vì biết bạn có ny rồi