cái gọi là chiến thắng Mậu Thân?

  1. Lịch sử

quý độc giả có suy nghĩ gì về trận Mậu Thân, riêng tôi xem đó là sự kinh tởm cực độ của cụm từ "giải phóng mn"


Từ khóa: 

lịch sử

Họ gọi là chiến dịch mậu thân. Nói 1 cách công bằng là sau hiệp định Geneve là không bắn nhau nữa. Bắc Việt lấn sang vĩ tuyến đánh là cái sai thứ nhất, cái sai thứ 2 là đánh giặc, giặc nào ở đây khi người chết là đồng bào Huế. Ai ở Huế mà gọi tôi phản động thì nên xem lại nhân cách.

Trả lời

Họ gọi là chiến dịch mậu thân. Nói 1 cách công bằng là sau hiệp định Geneve là không bắn nhau nữa. Bắc Việt lấn sang vĩ tuyến đánh là cái sai thứ nhất, cái sai thứ 2 là đánh giặc, giặc nào ở đây khi người chết là đồng bào Huế. Ai ở Huế mà gọi tôi phản động thì nên xem lại nhân cách.