1. Marketing

Cảm giác của bạn khi bắt gặp một poster quảng cáo có cách thiết kế bất hợp lý?

Từ khóa: poster, design, marketing

Mình không bị OCD, nhưng mình có người bạn bị OCD nên khi mà gặp mấy trường hợp này là nó khó chịu cực kì. Còn bình thường thì nếu nhìn thấy một poster không chỉnh chu thì người ta sẽ đánh giá công ty chứ chưa đánh gias designer là thiếu chuyên nghiệp. Vậy nên, sản phẩm gì được đưa ra cộng đồng thì nên chỉnh chu.

Trả lời

Mình không bị OCD, nhưng mình có người bạn bị OCD nên khi mà gặp mấy trường hợp này là nó khó chịu cực kì. Còn bình thường thì nếu nhìn thấy một poster không chỉnh chu thì người ta sẽ đánh giá công ty chứ chưa đánh gias designer là thiếu chuyên nghiệp. Vậy nên, sản phẩm gì được đưa ra cộng đồng thì nên chỉnh chu.