1. Marketing

Đặt target doanh số quá cao có gây tác dụng ngược lại?

Từ khóa: target, doanh_so, tac_dung_nguoc, marketing

Mục tiêu bán hàng được đặt ra cao không phải là một vấn đề. Sử dụng nhóm của bạn một cách hiệu quả bằng cách hợp tác với những người thành công cao với các nhân viên đang bị tụt lại một chút để đưa ra đào tạo công việc. Đối với những nhân viên không đáp ứng các mục tiêu, tốt nhất là đánh giá họ xem đó là kỹ năng thiếu hay là sự thiếu tham vọng của họ để đạt được mục tiêu đó. Vì thiếu kỹ năng, đào tạo là giải pháp tốt nhất và đối với ý thức, nó sẽ là thiết lập một chương trình khuyến khích, theo đó họ có cảm giác rằng họ sẽ nhận được phần thưởng sau khi họ vượt qua thử thách.

Trả lời

Mục tiêu bán hàng được đặt ra cao không phải là một vấn đề. Sử dụng nhóm của bạn một cách hiệu quả bằng cách hợp tác với những người thành công cao với các nhân viên đang bị tụt lại một chút để đưa ra đào tạo công việc. Đối với những nhân viên không đáp ứng các mục tiêu, tốt nhất là đánh giá họ xem đó là kỹ năng thiếu hay là sự thiếu tham vọng của họ để đạt được mục tiêu đó. Vì thiếu kỹ năng, đào tạo là giải pháp tốt nhất và đối với ý thức, nó sẽ là thiết lập một chương trình khuyến khích, theo đó họ có cảm giác rằng họ sẽ nhận được phần thưởng sau khi họ vượt qua thử thách.

Không. Mình tin rằng trong mọi thách thức phải có một lý do chính đáng tại sao? Việc gì cũng có cách giải quyết của nó. Đã bao giờ bạn tự hỏi: Tại sao công ty bạn thách thức bạn bằng cách đưa ra một hạn ngạch mục tiêu cao? Đơn giản là vì họ tin tưởng và tin vào khả năng của bạn đúng không?. Và với điều đó chúng ta phải nghĩ rằng một câu trả lời làm thế nào chúng ta có thể đáp ứng những thách thức đó? Đó là thời gian mà một người quản lý bán hàng phải là một nghệ thuật, thực tế và sáng tạo hơn bằng cách nghĩ rằng một chiến lược hiệu quả để đạt được mục tiêu bán hàng đó. Đơn giản là không bao giờ bỏ cuộc!