1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Cần khởi nghiệp đúng cách như nào ạ?

Từ khóa: Kinh doanh và Khởi nghiệp
Bắt đầu từ thương vụ nhỏ. Cứ thế mà lên. Đừng làm to quá

Trả lời

Bắt đầu từ thương vụ nhỏ. Cứ thế mà lên. Đừng làm to quá