Cần lưu ý những gì khi thực tập ở công ty lớn?

  1. Kỹ năng mềm

Hy vọng các tiền bối cho mình một vài lời khuyên với ạ.

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Thực tập thì cứ cố gắng tập trung học hỏi xung quanh thôi.
Có thể sẽ xuất hiện trường hợp có cảm giác bị lợi dụng nhưng bạn phải xác định là bạn sẽ thu được gì từ chuyến thực tập mà xử lý.
Nếu bạn thấy thu được nhiều thì cứ chấp nhận cho lợi dụng.
Còn ngược lại thì cứ lên tiếng thôi.
Trả lời
Thực tập thì cứ cố gắng tập trung học hỏi xung quanh thôi.
Có thể sẽ xuất hiện trường hợp có cảm giác bị lợi dụng nhưng bạn phải xác định là bạn sẽ thu được gì từ chuyến thực tập mà xử lý.
Nếu bạn thấy thu được nhiều thì cứ chấp nhận cho lợi dụng.
Còn ngược lại thì cứ lên tiếng thôi.