Cần tìm công việc ít đi lại di chuyển?

  1. Thấu Ngành Hiểu Nghề

  2. Cơ hội nghề nghiệp

Mình là nam do có bệnh nên hạn chế đi lại thì có nghề nào ít di chuyển kh ha ??

Từ khóa: 

thấu ngành hiểu nghề

,

cơ hội nghề nghiệp

Nếu ít di chuyển được thì bạn nên chọn những công việc online như viết content, ctv trực page, sale online,... Hầu hết đều là các công việc có thể chủ động về cả thời gian lẫn không gian nữa. Trước mình hay tìm thêm việc online trên Ybox hoặc các group công việc tại nhà trên Facebook ấy. Nói chungg nhiều lắm, tùy vào mong muốn và định hướng của bạn nữa cho việc gì nữa thui. 

Trả lời

Nếu ít di chuyển được thì bạn nên chọn những công việc online như viết content, ctv trực page, sale online,... Hầu hết đều là các công việc có thể chủ động về cả thời gian lẫn không gian nữa. Trước mình hay tìm thêm việc online trên Ybox hoặc các group công việc tại nhà trên Facebook ấy. Nói chungg nhiều lắm, tùy vào mong muốn và định hướng của bạn nữa cho việc gì nữa thui. 

mình thấy thu ngân cũng là việc ít phải đi lại, b chỉ cần ngồi một chỗ rồi tính tiền cho khách thôi. Ngoài ra thì nghề thiết kế cũng vậy. Bạn có thể học thiết kế rồi xin làm designer poster áp phích quảng cáo. Làm thiết kế thì không cần đi lại nhưng mà đau lưng nha tại phải ngồi nhiều á😅https://cdn.noron.vn/2023/02/18/1153510403558061-1676716728.jpg