Câu ca dao tục ngữ nào bạn thấy thích nhất trong văn hóa việt nam?

  1. Văn hóa

Từ khóa: 

văn hóa

Cây cao bóng mát không ngồi

Ra ngồi chỗ nắng, trách trời không mưa.

Trả lời

Cây cao bóng mát không ngồi

Ra ngồi chỗ nắng, trách trời không mưa.