3 ĐIỀU bạn phải làm trước khi lập gia đình?

  1. Tâm lý học

Mình trước: đi du học, mua nhà, chuyển vào Sài gòn sống.

Từ khóa: 

tâm lý học

Tận hưởng khoảng thời gian còn độc thân và tự do bay nhảy 1 cách trọn vẹn .Có sự nghiệp vững chắc. Có nhà cửa đất đai ruộng vươn... Và cuối cùng là tìm tòi học hỏi các món ăn và học nấu món âu và á.( Và 2 cái trên đã thực hiện được giờ chỉ còn học nấu ăn thôi hahaha) trước khi lập gia đình thì trước tient phải xây dựng cái nền móng vững chắc. :)) Còn cái nền móng không vững chắc thì không sớm cũng muộn sẽ sụp đổ.....

Trả lời

Tận hưởng khoảng thời gian còn độc thân và tự do bay nhảy 1 cách trọn vẹn .Có sự nghiệp vững chắc. Có nhà cửa đất đai ruộng vươn... Và cuối cùng là tìm tòi học hỏi các món ăn và học nấu món âu và á.( Và 2 cái trên đã thực hiện được giờ chỉ còn học nấu ăn thôi hahaha) trước khi lập gia đình thì trước tient phải xây dựng cái nền móng vững chắc. :)) Còn cái nền móng không vững chắc thì không sớm cũng muộn sẽ sụp đổ.....

Mình hết cơ hội rồi haha.