Tại sao người Nhật lại đề cao Võ Sĩ hơn Văn sĩ?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

lịch sử

Em nhớ là một cuốn thuộc tủ sách Omega có nói về chủ đề này, anh có thể đọc để tìm hiểu thêm ! 
Trả lời
Em nhớ là một cuốn thuộc tủ sách Omega có nói về chủ đề này, anh có thể đọc để tìm hiểu thêm !