Tại sao đất nước Hàn quốc lại cho phép Chaebol, những tập đoàn quá hùng mạnh tồn tại?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

lịch sử

Thời điêm Hàn Quốc bắt đầu xây dựng những cơ sở vật chất cho nền kinh tế là bắt đầu từ những năm 60 dưới sự điều hành của tổng thống thứ 3 Đại Hàn dân quốc tức Park Chung Hee. Là một người chịu sự ảnh hưởng của cả phương tây và phương đông, ông ya trăn trở về việc nên phát triển đất nước theo hình mẫu như thế nào, sau đó chốt xây theo mẫu của Nhật và Mỹ vì : 

  • Mỹ hiện là cường quốc kinh tế, quân sự mạnh mẽ nhất thế giới, trên nhiều mặt còn lấn át Liên Xô, ngoài ra Mỹ cũng hiện là đại diện nhà đầu tư của Ô hợp quốc và viện trợ chính cho Đại Hàn dân quốc hoạt động dù đã giảm rất nhiều sau cuộc nội chiến.
  • Park Chung hee vốn học tập và trưởng thành trong Lục quân Đế quốc Nhật Bản, ông ta tiếp thu triệt để văn hóa, giáo dục và phong cách của Nhật. Ông ta nhận thấy nhiều mặt tốt đáng học hỏi của quốc đảo này, nhất là khi Nhật đã có sự phát triển thần kỳ về kinh tế ở những thập niên 60-70. Ông cũng là nhà lãnh đạo đầu tiên của Hàn Quốc thực hiện bình thường hóa quan hệ với Nhật và bớt đòi Nhật bồi thường chiến tranh. 
  • Nền tảng kinh tế của Nhật và Mỹ thì lúc đó như hình thức liên kết hoa sen, theo đó các doanh nghiệp tài phiệt sẽ đóng vai trò trung tâm, tiếp nhận vốn, công nghệ, nhân công để sản xuất và phân phối hàng hóa, từ đó dần tăng sức mạnh cho các công ty tài phiệt đồng thời tăng sức mạnh cho chính quốc gia, việc của nhà nước và các có quan công quyền là giám sát,hỗ trợ và động viện cũng như xử lý kịp thời. Park nhận thấy mô hình này khá ổn nên áp vào Hàn Quốc. 

Thực tế với sự hiện diện của các Chaebol kết hợp với nguyên tắc 3 điều : "Chống cộng", "nhà nước độc tài", "phát triển kinh tế" cộng với sự điều hành sắt đá của Park đã giúp Hàn Quốc từng bước tích lũy nội lực, xây dựng tiềm năng và bức phá vào những năm 90 của thế kỷ trước để Hàn Quốc cũng có thể hóa rồng. Tất nhiên là cái j cũng có tính 2 mặt, nhưng ít ra mặt kia chưa bộc lộ 1 cách rõ ràng dưới thời Park 

Trả lời

Thời điêm Hàn Quốc bắt đầu xây dựng những cơ sở vật chất cho nền kinh tế là bắt đầu từ những năm 60 dưới sự điều hành của tổng thống thứ 3 Đại Hàn dân quốc tức Park Chung Hee. Là một người chịu sự ảnh hưởng của cả phương tây và phương đông, ông ya trăn trở về việc nên phát triển đất nước theo hình mẫu như thế nào, sau đó chốt xây theo mẫu của Nhật và Mỹ vì : 

  • Mỹ hiện là cường quốc kinh tế, quân sự mạnh mẽ nhất thế giới, trên nhiều mặt còn lấn át Liên Xô, ngoài ra Mỹ cũng hiện là đại diện nhà đầu tư của Ô hợp quốc và viện trợ chính cho Đại Hàn dân quốc hoạt động dù đã giảm rất nhiều sau cuộc nội chiến.
  • Park Chung hee vốn học tập và trưởng thành trong Lục quân Đế quốc Nhật Bản, ông ta tiếp thu triệt để văn hóa, giáo dục và phong cách của Nhật. Ông ta nhận thấy nhiều mặt tốt đáng học hỏi của quốc đảo này, nhất là khi Nhật đã có sự phát triển thần kỳ về kinh tế ở những thập niên 60-70. Ông cũng là nhà lãnh đạo đầu tiên của Hàn Quốc thực hiện bình thường hóa quan hệ với Nhật và bớt đòi Nhật bồi thường chiến tranh. 
  • Nền tảng kinh tế của Nhật và Mỹ thì lúc đó như hình thức liên kết hoa sen, theo đó các doanh nghiệp tài phiệt sẽ đóng vai trò trung tâm, tiếp nhận vốn, công nghệ, nhân công để sản xuất và phân phối hàng hóa, từ đó dần tăng sức mạnh cho các công ty tài phiệt đồng thời tăng sức mạnh cho chính quốc gia, việc của nhà nước và các có quan công quyền là giám sát,hỗ trợ và động viện cũng như xử lý kịp thời. Park nhận thấy mô hình này khá ổn nên áp vào Hàn Quốc. 

Thực tế với sự hiện diện của các Chaebol kết hợp với nguyên tắc 3 điều : "Chống cộng", "nhà nước độc tài", "phát triển kinh tế" cộng với sự điều hành sắt đá của Park đã giúp Hàn Quốc từng bước tích lũy nội lực, xây dựng tiềm năng và bức phá vào những năm 90 của thế kỷ trước để Hàn Quốc cũng có thể hóa rồng. Tất nhiên là cái j cũng có tính 2 mặt, nhưng ít ra mặt kia chưa bộc lộ 1 cách rõ ràng dưới thời Park