Những đại phú hộ xưa ở Việt Nam là ai?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

lịch sử

Tứ đại phú hộ (chữ Hán: 四大富戶) là cụm từ dân gian ở miền Nam Việt Nam đặt ra vào cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX để chỉ bốn người giàu nhất Sài Gòn, cũng như nhất miền Nam Kỳ lục tỉnh và cả Đông Dương thời bấy giờ. Để dễ nhớ, dân gian có câu Nhất Sỹ, Nhì Phương, Tam Xường, Tứ Định.Ngoài ra vẫn còn rata là nhiều ng đc coi là đại phú hộ.Bạn có thể yên tâm vì GG miễn phí

Trả lời

Tứ đại phú hộ (chữ Hán: 四大富戶) là cụm từ dân gian ở miền Nam Việt Nam đặt ra vào cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX để chỉ bốn người giàu nhất Sài Gòn, cũng như nhất miền Nam Kỳ lục tỉnh và cả Đông Dương thời bấy giờ. Để dễ nhớ, dân gian có câu Nhất Sỹ, Nhì Phương, Tam Xường, Tứ Định.Ngoài ra vẫn còn rata là nhiều ng đc coi là đại phú hộ.Bạn có thể yên tâm vì GG miễn phí