Thuyền trưởng vĩ đại nhất thế giới là ai?

  1. Lịch sử

  2. Sách

Từ khóa: 

lịch sử

,

sách

Hình như là James Cook của nước Anh mỗi tội ông này bị dân đảo Hawaii sát hại

Trả lời

Hình như là James Cook của nước Anh mỗi tội ông này bị dân đảo Hawaii sát hại