Câu "Love means never having to say you're sorry" nên được dịch ra như thế nào?

Từ khóa: Ngoại ngữ

'Yêu" nghĩa là không bao giờ phải nói lời xin lỗi => Nếu bạn yêu ai đó, bạn sẽ không bao giờ làm điều có lỗi với người ấy??

Trả lời

'Yêu" nghĩa là không bao giờ phải nói lời xin lỗi => Nếu bạn yêu ai đó, bạn sẽ không bao giờ làm điều có lỗi với người ấy??

Đây là một câu trích nổi tiếng trong một bộ phim cũ rất hay. Yêu nghĩa là em không bao giờ phải nói lời hối tiếc.