Câu nói nổi tiếng nhất của Bill Gates là gì?

  1. Phim ảnh

Từ khóa: 

phim ảnh

Ko tiền thì đừng hỏi nhiều
Trả lời
Ko tiền thì đừng hỏi nhiều