Chế độ lương bổng của các thái giám?

  1. Lịch sử

Không biết ngày xưa chế độ đãi ngộ ra sao mà nhiều người sẵn sàng hy sinh một phần quan trọng của cuộc đời để làm thái giám vậy nhỉ ?

Từ khóa: 

thái giám

,

cung đình

,

lịch sử

Lương của thái giám cấp thấp chỉ khoản vài quan tiền với mấy đấu gạo. Nên về căn bản là chỉ vừa đủ ăn.
Nhưng do là người gần gũi, thường xuyên bên cạnh chăm sắp cho vua nên làm thái giám có nhiều lợi ích.
Đầu tiên, người tình nguyện vào cung làm thái giám thì không chỉ bản thân, mà cả gia đình lẫn hàng xóm đều được thưởng. Như thời Nguyễn thì hình như là cả làng được miễn thuế 3 năm.
Tiếp đến, họ được triều đình chu cấp cho nhiều thứ như quần áo, thuốc men,... Nói chung là không phải lo nghĩ quá nhiều cho cuộc sống nữa.
Sống bên cạnh nhà vua nên còn được hưởng ké nhiều lợi ích như tránh được trộm cướp, thiên tai dịch bệnh,... Những cái này thời xưa xảy ra thường xuyên và cướp tính mạng nhiều người. Nhưng vào cung thì khỏi sợ.
Ngoài ra, nếu có tài năng hoặc biết ăn nói, thì sẽ được vua để ý và giao cho những việc quan trọng. Khi đó lợi ích đi theo không phải là ít.
Vì là người gần vua, nên sẽ có nhiều kẻ muốn tiếp cận, nhờ vả. Đây cũng là một cái lợi lớn.
Nếu thái giám có đầu óc, thì còn có thể ở sau thao túng vua, điều hành triều chính. Nhất là khi vua còn trẻ chưa chính chắn.
Nói chung là làm thái giám lương không có mấy, nhưng lợi ích thì rất nhiều.
Trả lời
Lương của thái giám cấp thấp chỉ khoản vài quan tiền với mấy đấu gạo. Nên về căn bản là chỉ vừa đủ ăn.
Nhưng do là người gần gũi, thường xuyên bên cạnh chăm sắp cho vua nên làm thái giám có nhiều lợi ích.
Đầu tiên, người tình nguyện vào cung làm thái giám thì không chỉ bản thân, mà cả gia đình lẫn hàng xóm đều được thưởng. Như thời Nguyễn thì hình như là cả làng được miễn thuế 3 năm.
Tiếp đến, họ được triều đình chu cấp cho nhiều thứ như quần áo, thuốc men,... Nói chung là không phải lo nghĩ quá nhiều cho cuộc sống nữa.
Sống bên cạnh nhà vua nên còn được hưởng ké nhiều lợi ích như tránh được trộm cướp, thiên tai dịch bệnh,... Những cái này thời xưa xảy ra thường xuyên và cướp tính mạng nhiều người. Nhưng vào cung thì khỏi sợ.
Ngoài ra, nếu có tài năng hoặc biết ăn nói, thì sẽ được vua để ý và giao cho những việc quan trọng. Khi đó lợi ích đi theo không phải là ít.
Vì là người gần vua, nên sẽ có nhiều kẻ muốn tiếp cận, nhờ vả. Đây cũng là một cái lợi lớn.
Nếu thái giám có đầu óc, thì còn có thể ở sau thao túng vua, điều hành triều chính. Nhất là khi vua còn trẻ chưa chính chắn.
Nói chung là làm thái giám lương không có mấy, nhưng lợi ích thì rất nhiều.