Trung Quốc có phải một con Hổ giấy?

  1. Lịch sử

  2. Xã hội

Mọi người đánh giá sao về tiềm lực của Trung Quốc hiện tại? Họ là một con hổ thật sự hay là con hổ giấy như người Mỹ nói

Từ khóa: 

trung quốc

,

mỹ

,

lịch sử

,

xã hội

Trung Quốc ko phải là 1 con hổ lành hay hổ giấy, đó là 1 con rồng vàng rực rỡ đã thức giấc sau 1 thời gian mê ngủ và đang từng bước thể hiện đẳng cấp của mình để thế giới biết "tao là ai" . Với sự tiếp thu khoa học kỹ thuật kết hợp với căn cơ về văn hóa lịch sử phong phú của mình, TQ đang từng bước làm điều đó. Nói theo cách của mấy bác bài tàu bên mình thì mình thấy nó giống Thao thiết hơn là rồng :v

Trả lời

Trung Quốc ko phải là 1 con hổ lành hay hổ giấy, đó là 1 con rồng vàng rực rỡ đã thức giấc sau 1 thời gian mê ngủ và đang từng bước thể hiện đẳng cấp của mình để thế giới biết "tao là ai" . Với sự tiếp thu khoa học kỹ thuật kết hợp với căn cơ về văn hóa lịch sử phong phú của mình, TQ đang từng bước làm điều đó. Nói theo cách của mấy bác bài tàu bên mình thì mình thấy nó giống Thao thiết hơn là rồng :v