1. Hỏi xoáy Đáp hay

Chiếc rổ nào bị thủng nhưng vẫn sử dụng được??

Từ khóa: đố vui, hỏi xoáy đáp hay

Rổ bị thủng vẫn sử dụng được là Rổ trong môn "Bóng rổ".

Trả lời

Rổ bị thủng vẫn sử dụng được là Rổ trong môn "Bóng rổ".

Theo từ điển tiếng Việt của Hồ Ngọc Đức, rổ có hai nghĩa:

1. Đồ đựng, đan bằng tre hoặc làm bằng nhựa tròn, lòng sâu, có nhiều lỗ nhỏ để dễ thoát nước: đan rổ mua đôi rổ. 

2. Vòng sắt, mắc lưới ở dưới, gắn vào một mặt bảng, làm đích ném bóng trong môn thể thao bóng rổ: ném bóng vào rổ.

Trong cả hai trường hợp, "có lỗ" là một thuộc tính nội tại của rổ, ta gọi rổ đựng là "thủng" khi cấu trúc ban đầu của rổ bị hư hại, tạo ra một hoặc nhiều lỗ lớn hơn các lỗ nguyên thuỷ của nó. Với rổ thể thao, rổ thủng khi lưới của rổ bị "thủng".

Vì công dụng của rổ đựng là chứa các vật có kích thước lớn hơn lỗ, trong trường hợp vật chứa vẫn lớn hơn lỗ thủng, rổ vẫn có thể sử dụng được. Với rổ thể thao cũng tương tự, thậm chí có thể sử dụng tốt ngay cả khi lưới thủng lỗ chỗ, rách nát.

Trường hợp vật cần chứa nhỏ hơn kích thước lỗ, ta có thể xem như rổ đã hư hỏng và tìm một công dụng khác cho nó. Vd có thể tái chế thành chậu hoa, thành đồ chơi, làm ổ ngủ cho mèo, ... tuỳ chất liệu và độ hư hại của rổ.

Bóng rổ
Chiếc rổ của môn bóng rổ thủng nhưng đc sử dụng.
Rổ nào cũng thủng mà nhỉ?

Rổ nào cũng thủng :)