1. Phong cách sống

Bạn làm những gì khi mình bị stress?

Từ khóa: áp lực, stress, giải toả áp lực, phong cách sống
Xem hài

Trả lời

Xem hài
Smoke weed.
Nghe nhạc
Ngủ