1. Tâm lý học

Cho mình hỏi cảm tính và lý tính là như thế nào ạ?

Từ khóa: tâm lý học

là con tim và lý trí, là con người và bộ máy pháp luật, là khái niệm và bản chất.

Trả lời

là con tim và lý trí, là con người và bộ máy pháp luật, là khái niệm và bản chất.

Cảm tính phản ánh trực tiếp sự vật, hiện tượng bằng cách giác quan của chủ thể, phản ánh bề ngoài, cái hiển nhiên và cái ngẫu nhiên. Cảm tính chưa khẳng định được các mặt, các mối quan hệ, điều tất yếu bên trong bản chất của sự vật, hiện tượng.

Lý tính là quá trình nhận thức gián tiếp sự vật, hiện tượng, khiến chúng ta đi sâu vào bản chất của chúng và phản ứng nó rõ hơn, chi tiết hơn, đầy đủ hơn.

Cảm tính là giai đoạn đầu của sự nhận thức nhằm sử dụng giác quan để tác động sự vật, sự việc thông qua 3 hình thức: cảm giác, tri giác và biểu tượng. 

Lý tính là tư duy trừu tượng phản ánh thực chất về bên trong sự vật, sự việc thông qua 3 hình thức: khái niệm, phán đoán, suy luận.

Cảm tính và lý tính luôn có mỗi quan hệ chặt chẽ với nhau. Nói như nào cho dễ hiểu nhỉ? Chắc là do như con tim và lý trí vậy á, nếu bạn hành động về hướng nào thì nó sẽ đưa ra các kết quả khác nhau. Nếu không có cảm tính thì sẽ không có lý tính, và nếu không có lý tính thì ta sẽ không hiểu được bản chất của sự vật, hiện tưởng. Nếu không suy nghĩ bằng con tim sao hình thành được suy nghĩ bằng lý trí trước =))) Cái kiểu tâm lý học này ảo thật là thú vị kkkk