Chữ Hangeul do ai sáng tạo và vào năm bao nhiêu ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Chữ Hanegul do vua Sejong ( 1418-1450 ) sáng tạo ra . Ngày 9/10/1443 , Hangeul được phát minh và được phổ biến kèm giải thích thấu đáo có logic đằng sau mỗi nét chữ viết . Nó được công bố lần đầu tiên vào năm 1446 . Việc phát minh ra chữ Hanguel đã góp phần đáng kể vào việc giảm tỉ lệ mù chữ ở Hàn Quốc
Trả lời
Chữ Hanegul do vua Sejong ( 1418-1450 ) sáng tạo ra . Ngày 9/10/1443 , Hangeul được phát minh và được phổ biến kèm giải thích thấu đáo có logic đằng sau mỗi nét chữ viết . Nó được công bố lần đầu tiên vào năm 1446 . Việc phát minh ra chữ Hanguel đã góp phần đáng kể vào việc giảm tỉ lệ mù chữ ở Hàn Quốc