Chủ nghĩa xã hội và Chủ nghĩa tư bản khác nhau như thế nào?

  1. Lịch sử

  2. Triết học

Phân tích dựa trên kinh tế, chính trị,... Bác nào giải đáp giúp tôi đc không?

Từ khóa: 

lịch sử

,

triết học

Chủ nghĩa xã hội với Chủ nghĩa tư bản là hai hệ thống kinh tế phổ biến được áp dụng bởi nhiều quốc gia trên thế giới.
  • Chủ nghĩa tư bản là hệ thống chính trị cổ đại, có nguồn gốc từ năm 1400 sau Công nguyên ở châu Âu. 
  • Chủ nghĩa xã hội được phát triển từ năm 1800 sau Công nguyên và nơi xuất phát của nó là Pháp.

Một nền kinh tế tư bản được đặc trưng với thị trường tự do và ít sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế, trong đó ưu tiên hàng đầu được dành cho vốn. Trái ngược với nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, đề cập đến tổ chức xã hội, được đặc trưng bởi sự bãi bỏ các quan hệ giai cấp và do đó coi trọng con người hơn.

Sự khác nhau giữa Chủ nghĩa xã hội và Chủ nghĩa tư bản:

Cơ sở so sánhChủ nghĩa tư bảnChủ nghĩa xã hội
Ý nghĩaChủ nghĩa tư bản đề cập đến hệ thống kinh tế thịnh hành trong nước, nơi có quyền sở hữu tư nhân hoặc doanh nghiệp về thương mại và công nghiệp.Cơ cấu kinh tế trong đó chính phủ có quyền sở hữu và kiểm soát các hoạt động kinh tế của đất nước được gọi là Chủ nghĩa xã hội.
Nền tảngNguyên tắc về quyền cá nhânNguyên tắc bình đẳng
Ủng hộĐổi mới và mục tiêu cá nhânBình đẳng và công bằng trong xã hội
Phương tiện sản xuấtSở hữu tư nhânSở hữu xã hội
Giá cảXác định bởi các lực lượng thị trườngDo chính phủ quyết định
Cuộc thiRất caoKhông có cạnh tranh tồn tại giữa các công ty
Mức độ phân biệt trong lớp ngườiCaoThấp
Sự giàu cóMỗi cá nhân làm việc để tạo ra sự giàu có của riêng mìnhĐược chia sẻ công bằng bởi tất cả người dân của đất nước
Tôn giáoTự do theo bất kỳ tôn giáo nàoTự do theo bất kỳ tôn giáo nào nhưng nó khuyến khích chủ nghĩa thế tục
Hiệu quảNhiềuÍt hơn
Sự can thiệp của chính phủKhông hoặc cận biênChính phủ quyết định mọi thứ
Trả lời
Chủ nghĩa xã hội với Chủ nghĩa tư bản là hai hệ thống kinh tế phổ biến được áp dụng bởi nhiều quốc gia trên thế giới.
  • Chủ nghĩa tư bản là hệ thống chính trị cổ đại, có nguồn gốc từ năm 1400 sau Công nguyên ở châu Âu. 
  • Chủ nghĩa xã hội được phát triển từ năm 1800 sau Công nguyên và nơi xuất phát của nó là Pháp.

Một nền kinh tế tư bản được đặc trưng với thị trường tự do và ít sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế, trong đó ưu tiên hàng đầu được dành cho vốn. Trái ngược với nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, đề cập đến tổ chức xã hội, được đặc trưng bởi sự bãi bỏ các quan hệ giai cấp và do đó coi trọng con người hơn.

Sự khác nhau giữa Chủ nghĩa xã hội và Chủ nghĩa tư bản:

Cơ sở so sánhChủ nghĩa tư bảnChủ nghĩa xã hội
Ý nghĩaChủ nghĩa tư bản đề cập đến hệ thống kinh tế thịnh hành trong nước, nơi có quyền sở hữu tư nhân hoặc doanh nghiệp về thương mại và công nghiệp.Cơ cấu kinh tế trong đó chính phủ có quyền sở hữu và kiểm soát các hoạt động kinh tế của đất nước được gọi là Chủ nghĩa xã hội.
Nền tảngNguyên tắc về quyền cá nhânNguyên tắc bình đẳng
Ủng hộĐổi mới và mục tiêu cá nhânBình đẳng và công bằng trong xã hội
Phương tiện sản xuấtSở hữu tư nhânSở hữu xã hội
Giá cảXác định bởi các lực lượng thị trườngDo chính phủ quyết định
Cuộc thiRất caoKhông có cạnh tranh tồn tại giữa các công ty
Mức độ phân biệt trong lớp ngườiCaoThấp
Sự giàu cóMỗi cá nhân làm việc để tạo ra sự giàu có của riêng mìnhĐược chia sẻ công bằng bởi tất cả người dân của đất nước
Tôn giáoTự do theo bất kỳ tôn giáo nàoTự do theo bất kỳ tôn giáo nào nhưng nó khuyến khích chủ nghĩa thế tục
Hiệu quảNhiềuÍt hơn
Sự can thiệp của chính phủKhông hoặc cận biênChính phủ quyết định mọi thứ

Theo quan điểm của mình thì Chủ nghĩa Xã hội là hệ thống nối tiếp của Chủ nghĩa tư bản chứ không phải là đối lập của Chủ nghĩa tư bản. Chính các quốc gia TBCN bây giờ cũng đang XHCN hóa đấy