Chuẩn bị trang Facebook cá nhân

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

Chuan bi

Giống như việc bạn mở một cửa hàng hoặc một công ty trong thực tế. Đầu tiên, bạn phải có một địa điểm, một không gian để trưng bày sản phẩm, trò chuyện với Khách hàng.

Với 

Social Selling
 thì không gian đó chính là trang Facebook cá nhân của bạn.

Khâu chuẩn bị bao gồm từ những thay đổi hình ảnh như: avatar, ảnh bì (cover) cho đến những thông số cài đặt để tài khoản facebook của bạn bảo mật hơn, mang tính cá nhân hơn.

-----

Xem thêm: Social Selling là gì?

Từ khóa: 

social selling

,

facebook

,

facebook cá nhân

,

kinh doanh và khởi nghiệp