Chuẩn đầu ra khi học ngành Quản trị khách sạn là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

1. Kiến thức Kiến thức về quản trị. Kiến thức về khách sạn, nhà hàng. Kiến thức về ẩm thực và văn hóa ẩm thực. Kiến thức về vận hành và quản trị kinh doanh khách sạn. Kiến thức về phục vụ và chăm sóc khách hàng. Kiến thức về bán hàng và quản trị bán hàng. Kiến thức về giao tiếp, lễ tân ngoại giao, thuyết trình và thuyết phục khách hàng. Đạt trình độ Tiếng Anh IELTS 5.5 trở lên khi tốt nghiệp. 2.Kỹ năng Kỹ năng cứng Tổ chức công việc: Lên kế hoạch, phân công, bố trí nhân sự “đúng người, đúng lúc, đúng thời điểm, đúng năng lực”. Phân tích tình hình: Thu thập, lưu trữ và phân tích thông tin để hiểu và nắm bắt tình hình của tổ chức, diễn biến của thị trường nhằm tìm ra các mối quan hệ giữa các sự vật và hiện tượng trong phạm vi công việc hoặc chuyên môn của mình phụ trách. Ra quyết định: Biết vận dụng kết quả phân tích và đưa ra được các quyết định đạt mức tối ưu để sử dụng và điều phối các nguồn lực nhằm đạt mục tiêu của tổ chức nhằm hạn chế những rủi ro thất thoát cho tổ chức Kỹ năng giải quyết các tình huống trong công việc, xử lý những xung đột về lợi ích trong công việc và xã hội. Kỹ năng mềm Kỹ năng giao tiếp, lễ tân đón tiếp ngoại giao. Kỹ năng lãnh đạo. Kỹ năng vượt qua những trở ngại và thách thức trong công việc. Kỹ năng làm việc đồng đội 3.Thái độ Có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và cộng đồng Có ý thức bảo vệ môi trường góp phần phát triển du lịch bền vững Chấp hành luật pháp và có đạo đức kinh doanh, hành xử chuyên nghiệp và trách nhiệm mọi hành vi ứng xử với khách hàng. Có suy nghĩ tích cực và hành động tích cực, có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ kiến thức và chuyên môn nhằm làm tăng giá trị của bản thân đối với nơi làm việc, công đồng và xã hội. 4.Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh chuyên ngành Khách sạn, có năng lực làm việc tại các tổ chức kinh doanh lưu trú với các chức danh: Nghiệp vụ Buồng, Lễ tân, Giám sát; Trưởng bộ phận tiền sảnh; Phụ trách bộ phận Buồng; Phụ trách bán hàng; Trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng … 100% sinh viên tốt nghiệp được giới thiệu việc làm. 5.Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường: Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ. Có đủ năng lực tiếp tục theo học các chương trình đào tạo trình độ cao hơn.
Trả lời
1. Kiến thức Kiến thức về quản trị. Kiến thức về khách sạn, nhà hàng. Kiến thức về ẩm thực và văn hóa ẩm thực. Kiến thức về vận hành và quản trị kinh doanh khách sạn. Kiến thức về phục vụ và chăm sóc khách hàng. Kiến thức về bán hàng và quản trị bán hàng. Kiến thức về giao tiếp, lễ tân ngoại giao, thuyết trình và thuyết phục khách hàng. Đạt trình độ Tiếng Anh IELTS 5.5 trở lên khi tốt nghiệp. 2.Kỹ năng Kỹ năng cứng Tổ chức công việc: Lên kế hoạch, phân công, bố trí nhân sự “đúng người, đúng lúc, đúng thời điểm, đúng năng lực”. Phân tích tình hình: Thu thập, lưu trữ và phân tích thông tin để hiểu và nắm bắt tình hình của tổ chức, diễn biến của thị trường nhằm tìm ra các mối quan hệ giữa các sự vật và hiện tượng trong phạm vi công việc hoặc chuyên môn của mình phụ trách. Ra quyết định: Biết vận dụng kết quả phân tích và đưa ra được các quyết định đạt mức tối ưu để sử dụng và điều phối các nguồn lực nhằm đạt mục tiêu của tổ chức nhằm hạn chế những rủi ro thất thoát cho tổ chức Kỹ năng giải quyết các tình huống trong công việc, xử lý những xung đột về lợi ích trong công việc và xã hội. Kỹ năng mềm Kỹ năng giao tiếp, lễ tân đón tiếp ngoại giao. Kỹ năng lãnh đạo. Kỹ năng vượt qua những trở ngại và thách thức trong công việc. Kỹ năng làm việc đồng đội 3.Thái độ Có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và cộng đồng Có ý thức bảo vệ môi trường góp phần phát triển du lịch bền vững Chấp hành luật pháp và có đạo đức kinh doanh, hành xử chuyên nghiệp và trách nhiệm mọi hành vi ứng xử với khách hàng. Có suy nghĩ tích cực và hành động tích cực, có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ kiến thức và chuyên môn nhằm làm tăng giá trị của bản thân đối với nơi làm việc, công đồng và xã hội. 4.Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh chuyên ngành Khách sạn, có năng lực làm việc tại các tổ chức kinh doanh lưu trú với các chức danh: Nghiệp vụ Buồng, Lễ tân, Giám sát; Trưởng bộ phận tiền sảnh; Phụ trách bộ phận Buồng; Phụ trách bán hàng; Trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng … 100% sinh viên tốt nghiệp được giới thiệu việc làm. 5.Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường: Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ. Có đủ năng lực tiếp tục theo học các chương trình đào tạo trình độ cao hơn.