1. Phong cách sống

Chung cư đắt giá nhất nhì Sài Gòn

"Chọn 1 ô đi rồi chúng mình hẹn nhau"

_Nguồn: Internet_

Từ khóa: Phong cách sống