Chút tự sự về chuyện sách hay, sách dở

  1. Sách

Con người trải qua rất nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn lại có nhận thức khác nhau, góp vào kinh nghiệm tích lũy cho bản thân, hay hơn là đem nó làm thành bài học cho người khác, và một trong những con đường là qua sách.

Một tác giả có thể dùng kinh nghiệm cả đời cho ra những cuốn sách truyền lại cho hậu thế, hay có những tác giả dùng kinh nghiệm qua một đoạn đường nhỏ viết ra trải nghiệm cho những ai cần, hay cũng có thể là khai thác sâu ý nghĩa của một câu từ đơn giản,... Có thể rằng, câu chuyện đấy độc giả đã trải qua nên cảm thấy không còn gì mới mẻ vì thế mà cuốn sách không hay đối với họ, hay là cuốn sách đã đạt một tầm cao mới mà so với độc giả chỉ ở mức cảm nhận dưới nó, không thể thấu đáo được ý nghĩa suy ra độc giả cảm thấy không có ích với bản thân ở thời điểm này. Thì sách không hay cũng từ đó mà ra.

Mỗi cuốn sách mang một tinh túy riêng, có động vào chân tâm của độc giả không thì phải xem sách với họ có đồng điệu không. Do đó hãy đừng phán xét cuốn sách này dở hay quá dở, hãy dành một chút gì đó tôn trọng nó vì một bộ phận con người trên thế giới này vẫn đang cần nó. Như thế này nhé, hãy hiểu sách này sách nọ như loại người này loại người nọ hay người nghèo người giàu. Chúng ta không hiểu hết được thế giới mật trong nó.

  • Sách hay: đúng người đúng thời điểm.
  • Sách dở: đúng người sai thời điểm hoặc sai người.

Những cuốn sách đúng nghĩa không bao giờ là sách dở, chúng luôn được trân trọng. Tác giả trân trọng thì độc giả sẽ trân trọng.

Từ khóa: 

sách hay

,

sách dở

,

sách

Súc tích, ngắn gọn nhưng đáng suy ngẫm. Cảm ơn sự chia sẻ từ bạn.

Trả lời

Súc tích, ngắn gọn nhưng đáng suy ngẫm. Cảm ơn sự chia sẻ từ bạn.