Chuyện Alexander thử tài các tu sĩ Bà-la-môn

  1. Lịch sử

Chuyện Alexander thử tài các tu sĩ Bà-la-môn
Sau khi dẹp yên cuộc nổi loạn của người Sabba, Alexander bắt được 10 vị tu sĩ Bà-la-môn đã kích động người dân nổi loạn. Khi nghe nói đây là những người nổi tiếng thông thái, Alexander đã quyết định thử tài họ. Ngài tuyên bố ai có câu trả lời kém nhất sẽ bị xử tử đầu tiên và người già nhất sẽ là trọng tài.
Alexander hỏi người đầu tiên: “Người sống nhiều hơn hay người chết nhiều hơn?”. Người này trả lời: “Người sống, bởi vì người chết không còn đếm được nữa”.
Alexander hỏi người thứ hai: “Biển hay đất liền có nhiều sinh vật hơn?”. Câu trả lời là: “Đất liền, bởi vì biển chỉ là một phần của đất”.
Alexander hỏi người thứ ba: “Con vật nào thông minh nhất”. Người này đáp: “Đó là con vật chúng ta chưa tìm ra”.
Alexander quay sang người thứ tư: “Để thúc dục người Sabba nổi dậy cần lý lẽ nào?”. Người này trả lời: “Hãy sống hào hiệp hoặc chết cao thượng”.
Alexander lại vấn đáp người thứ năm: “Đêm hay ngày có trước?” Người này đáp là: “Ngày có trước đêm ít nhất một ngày” – Thấy Alexander có vẻ không hài lòng với câu trả lời, anh này nói thêm “Những câu hỏi kỳ lạ sẽ có câu trả lời kỳ lạ”.
Alexander hỏi người thứ sau: “Người ta phải làm gì để được yêu quý?” – Người này trả lời “Hãy mạnh mẽ nhưng đừng khiếp sợ bản thân”.
Alexander lại hỏi tiếp người thứ bảy: “Con người phải làm gì để trở thành vị thần?”; “Hãy làm những gì mà con người không thể làm được”.
Alexander hỏi sang người thứ tám: “Cuộc sống hay cái chết mạnh hơn?” – Câu trả lời là: “Cuộc sống mạnh hơn cái chết vì phải chịu nhiều nỗi bất hạnh hơn”.
Câu hỏi dành cho người thứ chín: “Con người nên sống bao lâu?”. Người này trả lời: “Cho đến khi chết là tốt nhất”.
Alexander quay sang người giám khảo. Vị tu sĩ già trả lời rằng bất kỳ ai cũng trả lời tồi hơn một người khác. Alexander liền nói:
“Vậy ngươi sẽ phải chết đầu tiên vì đưa ra phán quyết đó”
Vị tu sĩ già liền đáp:
“Không thể như vậy, thưa bệ hạ, nếu ngài còn muốn là một người giữ lời. Ngài đã nói rằng chỉ giết ai có câu trả lời tệ nhất cơ mà”.
Cuối cùng, Alexander quyết định trả tự do cho cả 10 vị tu sĩ dù trước đó họ đã thuyết phục người dân nổi dậy chống lại ngài.
Theo Plutarch. The Lives. "Life of Alexander"
Minh họa: Họa phẩm "Alexander the Great and Diogenes" của  Giovani Battista Tiepolo

 

Từ khóa: 

lịch sử

Vị tu sĩ già trả lời rằng bất kỳ ai cũng trả lời tồi hơn một người khác thì khi so trong 10 người, rõ ràng sẽ có 1 người tồi nhất mà nhỉ? Vậy thì vẫn tìm ra người tồi nhất được chứ.

Vỗn dĩ mọi phép so sánh đều được so trong 1 tập thể xác định, và tập thể này là 10 người đó?

Trả lời

Vị tu sĩ già trả lời rằng bất kỳ ai cũng trả lời tồi hơn một người khác thì khi so trong 10 người, rõ ràng sẽ có 1 người tồi nhất mà nhỉ? Vậy thì vẫn tìm ra người tồi nhất được chứ.

Vỗn dĩ mọi phép so sánh đều được so trong 1 tập thể xác định, và tập thể này là 10 người đó?

Ngồi phân tích và tranh luận xem ai trả lời tồi hơn để xử tử có khi đến chết cũng không xong.

Ông bà có câu: "Mồm mép đỡ tay chân". Còn ở đây là: "Mồm mép đỡ mất mạng" 🤣🤣