Chuyển mạng giữ số. Nên hay không nên?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Chỉ trừ phi bạn muốn bỏ số cũ, còn việc giữ lại số rất hay, nhất là khi ko còn mặn mà với nhà mạng hiện tại nữa. Trước kia nhiều ng muốn đổi nhà mạng lắm chứ, nhưng lại ko muốn thay đổi số nên đành ở lại. Giờ có chức năng này, vừa đỡ tốn kho số, thuận lợi cho ng dùng, gỡ bỏ rào cản khi chuyển mạng từ đó tăng tính cạnh tranh giữa các nhà mạng, ng tiêu dùng sẽ được hưởng lợi. Quá nên.

Trả lời

Chỉ trừ phi bạn muốn bỏ số cũ, còn việc giữ lại số rất hay, nhất là khi ko còn mặn mà với nhà mạng hiện tại nữa. Trước kia nhiều ng muốn đổi nhà mạng lắm chứ, nhưng lại ko muốn thay đổi số nên đành ở lại. Giờ có chức năng này, vừa đỡ tốn kho số, thuận lợi cho ng dùng, gỡ bỏ rào cản khi chuyển mạng từ đó tăng tính cạnh tranh giữa các nhà mạng, ng tiêu dùng sẽ được hưởng lợi. Quá nên.

Rất hay chứ, nhưng nhà mạng không chiếm ưu thế sẽ cù nhầy không cho khách hàng chuyển sang mạng khác dễ dàng, hoặc tìm lý do để không cho khách chuyển số.