Bạn nào nào học giỏi tiếng anh chấm hộ mk bài này. Mk nóng ruột đợi kết quả quá.?

  1. Ngoại ngữ

Từ khóa: 

ngoại ngữ

Câu 41: Đúng

Câu 42: D. Âm "a" ở đây phát âm thành /eɪ/. Còn lại là /ae/

Câu 43: C. Bạn có thể tham khảo thêm lý thuyết về mệnh đề quan hệ. "Who" bổ nghĩa cho "the man".

Câu 44: Không nhìn rõ =)))

Câu 45: D. Weather forecast: dự báo thời tiết.

Câu 46: Đúng.

Câu 47: Đúng.

Câu 48: Đúng.

Câu 49: D. Vì "are" dùng cho turbines (số nhiều).

Câu 50: Đúng.

Trả lời

Câu 41: Đúng

Câu 42: D. Âm "a" ở đây phát âm thành /eɪ/. Còn lại là /ae/

Câu 43: C. Bạn có thể tham khảo thêm lý thuyết về mệnh đề quan hệ. "Who" bổ nghĩa cho "the man".

Câu 44: Không nhìn rõ =)))

Câu 45: D. Weather forecast: dự báo thời tiết.

Câu 46: Đúng.

Câu 47: Đúng.

Câu 48: Đúng.

Câu 49: D. Vì "are" dùng cho turbines (số nhiều).

Câu 50: Đúng.

Bạn up lại một hình khác được không bạn? Mờ quá mình cũng không biết phải chỉnh sửa thế nào.

Ảnh mờ quá bạn. Ko nhìn rõ