Có ai muốn đối thơ vui vẻ không?

  1. Sáng tác

  2. Xã hội

  3. Phong cách sống

Từ khóa: 

sáng tác

,

xã hội

,

phong cách sống

Sớm ra nắng giọt nhẹ nhàng

Chiều về Trời lại khẽ khàng làm mưa.

(Mấy cô nhà mình có ai thấy nhột thì đối nào 😜😜)

Luật chơi kiểu kiểu thế này phải ko nhỉ? 😅😅

Trả lời

Sớm ra nắng giọt nhẹ nhàng

Chiều về Trời lại khẽ khàng làm mưa.

(Mấy cô nhà mình có ai thấy nhột thì đối nào 😜😜)

Luật chơi kiểu kiểu thế này phải ko nhỉ? 😅😅

Thơ vui giúp con người trẻ

Tôi theo người trẻ tập làm thơ

Hay, dở vẫn đợi chờ

Tuyệt tác của các bạn

thơ vui vẻ nha: ( không đánh đồng tất cả ) hì hì

Xã hội mục nát 

Con người tàn ác 

Giới trẻ loạn lạc 

Thế giới suy tàn

Nhân loại bại hoại 

Những kẽ vô loại 

Đời sống bạc nghĩa 

Cuộc đời thất bại

Bọn người cặn bã dốt nát ngu si,

Bất lương bất thiện vô minh vô luân,

Bât công bất chính vô tri vô độ,

Giết giết triệt diệt tận cùng gốc rễ,

Tàn sát...tàn sát...tàn sát triệt để,

Thanh tẩy con người thanh lọc nhân loại.

Cái Chết và sự Đau Khổ là một món quà dành cho nhân loại. Chết là hạnh phúc và đau khổ là vui sướng.
Sự sống chẳng hơn gì sự chết, và hạnh phúc cũng chẳng khác gì sự bất hạnh. Sống thì cũng như chết, hạnh phúc cũng chỉ là sự giả tạo, và niềm vui không khác gì sự u sầu.

Mở bát vài câu đi bạn. Đang chán quá nên ngồi nặn vài câu chơi chơi hehe

Có nè!!!