Theo bạn, làm thế nào để học sinh đọc sách?

  1. Sách

  2. Giáo dục

Rất mong muốn được lắng nghe ý tưởng, kinh nghiệm, các giải pháp thực tế đến từ các bạn noronion?

Từ khóa: 

học sinh

,

đọc sách

,

giáo dục

,

sách

,

giáo dục

Mình nhớ hồi còn nhỏ, cứ Chúa Nhật hàng tuần trước thánh lễ, thầy giúp xứ lại đọc một mẩu truyện trong cuốn "Tâm hồn cao thượng". Mình rất háo hức mong đến ngày Chúa Nhật để được nghe những tấm gương, những câu chuyện cảm động. Đam mê đọc sách của mình cũng bắt đầu từ lúc đó.

Đã hơi lạc đề. Về câu hỏi làm thế nào để học sinh đọc sách.

Mình nghĩ trước hết không nên cho trẻ tiếp xúc với điện thoại, máy tính bảng từ sớm.

Ở nhà cũng như trường học, nên có một thư viện hoạc phòng đọc nhỏ, đẹp mắt và ở nơi thuận tiện với tầm mắt của trẻ nhất.

Nên lựa chọn cho trẻ những cuốn sách có nội dung phù hợp với lứa tuổi và tôn trọng sở thích riêng của từng đứa, tránh ép chúng đọc sách "khoa học", "danh nhân", "bổ ích mà hãy để chúng tùy ý lựa chọn - tất nhiên cha mẹ cũng phải gợi ý và kiểm duyệt những nội dung có hại.

Cha mẹ nên dành thời giờ đọc sách và đọc cùng con trẻ, để chúng một mình với cuốn sách chúng sẽ rất chán. Sẽ thật tuyệt vời nếu cả gia đình có thời gian đọc sách cùng nhau, dù chỉ là 15 phút mỗi ngày.

Có thể có thêm nhiều giải pháp khác, nhưng điều quan trọng nhất theo mình nghĩ là: Cha mẹ nên cố gắng hết sức tìm hiểu, tạo điều kiện cho trẻ có niềm vui đọc sách thực sự, thay vì ép chúng theo lý lẽ của người lớn; rằng việc đó tốt cho chúng. Trẻ con ít quan tâm đến lợi ích, chúng quan tâm đến niềm vui.

Trả lời

Mình nhớ hồi còn nhỏ, cứ Chúa Nhật hàng tuần trước thánh lễ, thầy giúp xứ lại đọc một mẩu truyện trong cuốn "Tâm hồn cao thượng". Mình rất háo hức mong đến ngày Chúa Nhật để được nghe những tấm gương, những câu chuyện cảm động. Đam mê đọc sách của mình cũng bắt đầu từ lúc đó.

Đã hơi lạc đề. Về câu hỏi làm thế nào để học sinh đọc sách.

Mình nghĩ trước hết không nên cho trẻ tiếp xúc với điện thoại, máy tính bảng từ sớm.

Ở nhà cũng như trường học, nên có một thư viện hoạc phòng đọc nhỏ, đẹp mắt và ở nơi thuận tiện với tầm mắt của trẻ nhất.

Nên lựa chọn cho trẻ những cuốn sách có nội dung phù hợp với lứa tuổi và tôn trọng sở thích riêng của từng đứa, tránh ép chúng đọc sách "khoa học", "danh nhân", "bổ ích mà hãy để chúng tùy ý lựa chọn - tất nhiên cha mẹ cũng phải gợi ý và kiểm duyệt những nội dung có hại.

Cha mẹ nên dành thời giờ đọc sách và đọc cùng con trẻ, để chúng một mình với cuốn sách chúng sẽ rất chán. Sẽ thật tuyệt vời nếu cả gia đình có thời gian đọc sách cùng nhau, dù chỉ là 15 phút mỗi ngày.

Có thể có thêm nhiều giải pháp khác, nhưng điều quan trọng nhất theo mình nghĩ là: Cha mẹ nên cố gắng hết sức tìm hiểu, tạo điều kiện cho trẻ có niềm vui đọc sách thực sự, thay vì ép chúng theo lý lẽ của người lớn; rằng việc đó tốt cho chúng. Trẻ con ít quan tâm đến lợi ích, chúng quan tâm đến niềm vui.