Có bài hát, bộ phim nào bạn không dám nghe, xem nhiều vì rất buồn không?

Từ khóa: Phim ảnh, Âm nhạc

MV: trong trí nhớ của anh của Trung Quân và Nhã Phương đóng. Xem 1 lần tự dưng nước mắt giàn giụa kìm k nổi luôn. Đến bây giờ chưa dám xem lại lần 2.

Trả lời

MV: trong trí nhớ của anh của Trung Quân và Nhã Phương đóng. Xem 1 lần tự dưng nước mắt giàn giụa kìm k nổi luôn. Đến bây giờ chưa dám xem lại lần 2.

Phim thì chắc là Đông cung nè, mình k dám xem hết vì sợ sẽ khóc 1 rổ nước mắt mất huhuu