Một giấc mơ để lại nhiều dư âm cho bạn?

Từ khóa: Tâm sự cuộc sống

Tui hay mơ thấy mình có siêu năng lực, chắc tại xem phim nhiều quá. Nếu nói giấc mơ để lại nhiều dư âm nhất thì chắc là lần tui mơ thấy mình mất đi người bà mà tui yêu thương nhất. Khóc trong mơ đến khi tỉnh vẫn khóc không thể ngừng được. Khóc đến ướt hết gối, nhưng khóc trong sung sướng vì hóa ra đó chỉ là giấc mơ. Sáng mai thức dậy là vẫn nhìn thấy bà ngoại.

Trả lời

Tui hay mơ thấy mình có siêu năng lực, chắc tại xem phim nhiều quá. Nếu nói giấc mơ để lại nhiều dư âm nhất thì chắc là lần tui mơ thấy mình mất đi người bà mà tui yêu thương nhất. Khóc trong mơ đến khi tỉnh vẫn khóc không thể ngừng được. Khóc đến ướt hết gối, nhưng khóc trong sung sướng vì hóa ra đó chỉ là giấc mơ. Sáng mai thức dậy là vẫn nhìn thấy bà ngoại.