Có bao nhiêu thao tác lập luận trong văn nghị luận?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Có 6 • Giải thích • Phân tích • Chứng minh • So sánh • Bình luận • Bác bỏ
Trả lời
Có 6 • Giải thích • Phân tích • Chứng minh • So sánh • Bình luận • Bác bỏ