Có đất nước nào trên thế giới không có Internet không ạ?

Từ khóa: internet, công nghệ thông tin , Công nghệ thông tin

Hình như có Triều Tiên đấy bạn. Nước này gần như biệt lập với thế giới luôn ấy.

Trả lời

Hình như có Triều Tiên đấy bạn. Nước này gần như biệt lập với thế giới luôn ấy.

Nước nào chả có Internet hả bạn?? Giờ mà còn ko có Internet thì lạc hậu so với thế giới mất.