Cơ hội làm việc của ngành Văn như thế nào trong thời điểm này?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Vì ngành văn học liên quan đến viết nên ngoài những công việc chính như: Nhà văn; Nhà thơ; Giáo viên dạy văn. Thì những người học ngành văn có thể làm những công việc như: Biên kịch; Biên tập viên. Nhà báo. Nhân viên văn phòng. Tuy nhiên do nhu cầu và trình độ thì cơ hội làm việc đúng ngành của sinh viên ngành văn học rất khó khăn
Trả lời
Vì ngành văn học liên quan đến viết nên ngoài những công việc chính như: Nhà văn; Nhà thơ; Giáo viên dạy văn. Thì những người học ngành văn có thể làm những công việc như: Biên kịch; Biên tập viên. Nhà báo. Nhân viên văn phòng. Tuy nhiên do nhu cầu và trình độ thì cơ hội làm việc đúng ngành của sinh viên ngành văn học rất khó khăn