1. Hỏi xoáy Đáp hay

Có một ngành Công nghiệp được gọi là ngành Công nghiệp “không khói”. Đó là ngành nào?

Từ khóa: Hỏi xoáy Đáp hay
Đó có phải là tin học hk bạn.

Trả lời

Đó có phải là tin học hk bạn.
Du lịch