Lá cờ của Olympic có mấy vòng tròn?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Có 5 vòng tròn đúng hk bạn.
Trả lời
Có 5 vòng tròn đúng hk bạn.