Có nên bỏ môn Mác trong giảng đường đại học không?

  1. Giáo dục

Hầu hết các chương trình giáo dục đại học đều có bộ môn Mác, môn học mà phần lớn các sinh viêncho rằng không có ứng dụng trong học thuật và làm việc. Các sinh viên cũng hưởng ứng việc loại bỏ môn Mác ra khỏi chương trình đào tạo vì đó là môn học không mấy thú vị mà dễ trượt.
Từ khóa: 

giáo dục

Sinh viên ko chỉ giáo dục về kiến thức mà còn phải được giáo dục về tư tưởng đạo đức. Nên các môn Triết, Mác, Lịch sử Đảng là cần thiết. Được học, sinh viên ra trường sẽ trở thành ng có tài, có đức, có tư tưởng vững vàng, đúng đắn. Có lẽ do sinh viên trước giờ xem các bộ môn này chỉ là môn thừa nên tư tưởng lối sống của nhiều sinh viên có phần lệch lạc. Có thee thấy qua tội phạm, tham nhũng, quan liêu, sách nhiễu đến từ 1 phần ko nhỏ trong lớp trí thức. Đây có lẽ sẽ là ý kiến của các thầy.

Còn đối với mình thì mình chẳng nhớ gì lắm (7-8 năm chứ ít ỏi gì). Nhưng mình thấy vẫn nên học, thêm kiến thức là tốt rồi. Nhưng qua môn đó bạn sẽ đc tiếp xúc với Triết học và 1 trong những tư tưởng lớn (dù có phù hợp hay ko). Triết học nếu hiểu sẽ rất hay (ko thì ru ngủ cũng hay).

Có những thứ tưởng chừng ko ứng dụng, nhưng nó lại có những tác dụng mà ta ko để ý đến. Nếu nói ko có ứng dụng trong học thuật, làm việc thì toán chỉ cần học "+ - x :", số âm. Văn thì chỉ cần học đọc học viết. Cần gì phải những cái quá cao siêu như toán tích phân, số phức, văn phân tích, với làm thơ. :D

Trả lời

Sinh viên ko chỉ giáo dục về kiến thức mà còn phải được giáo dục về tư tưởng đạo đức. Nên các môn Triết, Mác, Lịch sử Đảng là cần thiết. Được học, sinh viên ra trường sẽ trở thành ng có tài, có đức, có tư tưởng vững vàng, đúng đắn. Có lẽ do sinh viên trước giờ xem các bộ môn này chỉ là môn thừa nên tư tưởng lối sống của nhiều sinh viên có phần lệch lạc. Có thee thấy qua tội phạm, tham nhũng, quan liêu, sách nhiễu đến từ 1 phần ko nhỏ trong lớp trí thức. Đây có lẽ sẽ là ý kiến của các thầy.

Còn đối với mình thì mình chẳng nhớ gì lắm (7-8 năm chứ ít ỏi gì). Nhưng mình thấy vẫn nên học, thêm kiến thức là tốt rồi. Nhưng qua môn đó bạn sẽ đc tiếp xúc với Triết học và 1 trong những tư tưởng lớn (dù có phù hợp hay ko). Triết học nếu hiểu sẽ rất hay (ko thì ru ngủ cũng hay).

Có những thứ tưởng chừng ko ứng dụng, nhưng nó lại có những tác dụng mà ta ko để ý đến. Nếu nói ko có ứng dụng trong học thuật, làm việc thì toán chỉ cần học "+ - x :", số âm. Văn thì chỉ cần học đọc học viết. Cần gì phải những cái quá cao siêu như toán tích phân, số phức, văn phân tích, với làm thơ. :D