Có nên chia sẻ quá nhiều thứ trên mạng xã hội?

Từ khóa: mạng xã hội, update, Kỹ năng mềm

ko bạn nhé, chia sẻ nhiều quá như kiểu "vạch áo cho người xem lưng" ý. Nói chung là nên nhìn nhận rõ vấn đề gì có thể chia sẻ, vấn đề gì thì nên giữ kín. Mạng xã hội như con dao 2 lưỡi vậy.

Trả lời

ko bạn nhé, chia sẻ nhiều quá như kiểu "vạch áo cho người xem lưng" ý. Nói chung là nên nhìn nhận rõ vấn đề gì có thể chia sẻ, vấn đề gì thì nên giữ kín. Mạng xã hội như con dao 2 lưỡi vậy.