1. Giáo dục

Có nên cho con đi ngoại khoá?

Dạo này trường cấp hai có tổ chức đi ngoại khóa, mà dịch dạo này có thể bùng lên lại, mà con mình muốn đi lắm, nó từ đó giờ ít ra ngoài mà giờ đang học cuối cấp ấy ạ.
Từ khóa: giáo dục

Dạ có. Ở VN ít chú trọng các hoạt động ngoại khóa so với các nền giáo dục phương Tây lắm, nên nếu mà có tổ chức thì nên cho tham gia đi ạ. Các hoạt động ngoại khóa giúp cho học sinh có cơ hội rèn kĩ năng xã hội và nhiều kĩ năng khác mà việc học trong nhà trường không thể dạy được. Mỗi người nên học tập và phát huy kĩ năng toàn diện.

Trả lời

Dạ có. Ở VN ít chú trọng các hoạt động ngoại khóa so với các nền giáo dục phương Tây lắm, nên nếu mà có tổ chức thì nên cho tham gia đi ạ. Các hoạt động ngoại khóa giúp cho học sinh có cơ hội rèn kĩ năng xã hội và nhiều kĩ năng khác mà việc học trong nhà trường không thể dạy được. Mỗi người nên học tập và phát huy kĩ năng toàn diện.