Có nên chọn quá nhiều người giỏi vào cùng 1 team không?

Từ khóa: người giỏi, teamwork, Kỹ năng mềm
Mỗi người trong team nên giỏi các khía cạnh khác nhau hoặc có trình độ không tương đương nhau để chọn ra 1 người nổi trội nhất làm lead. Nếu tất cả mọi người trong team đều giỏi bằng nhau thường sẽ xảy ra 1 cuộc nội chiến khó có thể giải quyết vì thiếu sự điều hướng, ai cũng cho mình là đúng là nhất.

Trả lời

Mỗi người trong team nên giỏi các khía cạnh khác nhau hoặc có trình độ không tương đương nhau để chọn ra 1 người nổi trội nhất làm lead. Nếu tất cả mọi người trong team đều giỏi bằng nhau thường sẽ xảy ra 1 cuộc nội chiến khó có thể giải quyết vì thiếu sự điều hướng, ai cũng cho mình là đúng là nhất.

Người giỏi thì cái tôi của họ khá cao, nhiều người giỏi trong cùng 1 team thì sẽ gây ra nhiều loạn, thế thì thành quả sẽ không tốt đâu bạn.

Được chứ nhưng cần HR giỏi nhé

trước mình có nghe được câu nói rất hay là:

- 1 bầy cừu được 1 con sói lãnh đạo sẽ thành 1 bầy sói, 1 bầy sói được 1 con cừu lãnh đạo sẽ thành 1 bầy cừu.

nên quan trọng ở team lead nhé :3