Có nên học lý thuyết quá nhiều không trong khi lý thuyết thì khác xa thực hành?

Từ khóa: lý thuyết, thực hành, Kỹ năng mềm

Mặc dù học nhiều lý thuyết chưa chắc đã làm được thực hành, nhưng nếu không học thì lấy đâu ra kiến thức để thực hành? Vẫn cần cân bằng cả 2 nhé

Trả lời

Mặc dù học nhiều lý thuyết chưa chắc đã làm được thực hành, nhưng nếu không học thì lấy đâu ra kiến thức để thực hành? Vẫn cần cân bằng cả 2 nhé